BeiteSnap

Finn igjen beitedyr i utmark ved hjelp av innrapporteringer via BeiteSnap med GPS posisjonerig

Oppgave

Vi ble innleide som konsulenter til utvikling av kart og GPS modul på dette prosjektet. Dette ble gjort ved hjelp av Xamarin Forms, og forskjellige tredjeparts verktøy som hadde de rette funksjonene. Kartmodulen skulle fungere i offline modus, og brukere av appen skulle tegne sine beiteområder inn i appen.

Slik kunne de som gikk i fjellet da melde fra om observasjoner på beitedyr direkte til beiteområder, og de som har registrerte beiteområder fikk da direkte varsling på telefon via push varsler.

Gårdbrukere som fikk disse observasjonene kunne så bruke BeiteSnap for å navigere seg via GPS frem til observasjon.

Fakta:

Kunde:
Fant AS

Nettside:
https://beitesnap.no

Hva ble gjort:
Utvikling av app til iOS og Android i Xamarin Forms.
Se alle prosjekter